Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1 -  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. SATICI

ÜNVANI :  Haktan Teknoloji Dış Ticaret A.Ş. (Perakendesise.com)
ADRES    :  Esenyalı Mah. Altınışık Sk. No:22 Pendik - İSTANBUL
İNTERNET:  www.sisedunyasi.com

E-POSTA :   sisedunyasi@sisedunyasi.com

Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.

 

1.2. ALICI

ADI – SOYADI / ÜNVANI: …………

TC.NO / VERGİ NO:  …………
ADRES:  ……….
TELEFON:  ……….
E-POSTA:  ………

Bundan sonra “ALICI”olarak anılacaktır.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait  www.sisedunyasi.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.sisedunyasi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÖDEME / TESLİMAT BİLGİLERİ

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo gönderimi aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

ALINAN ÜRÜN / ÜRÜNLER

Adı , kodu :  … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası /T.C. Kimlik Numarası:
Kargo Ücreti : … -TL

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME TARİHİ VE MUCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

MADDE 5 – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.sisedunyasi.com ’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak 18 yaşından küçük kişiler sözleşmeye rağmen sipariş vermesi halinde, satıcı alıcının doğru yaşını bilemeyeceğinden dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.sisedunyasi.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. www.sisedunyasi.com ‘dan sanal kart, kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi (EFT) ve PAYPAL vb. gibi ödeme şekilleri  ile alışveriş yapılabilir. Havale (EFT) tercihli siparişlerde, sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınarak sevk edilmek üzere paketlenme zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andan itibaren başlamaktadır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

MADDE 6 – ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, www.sisedunyasi.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.sisedunyasi.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda iade kargo ücretini üstlenerek, ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, ürünlerimizin genelde cam ambalaj olması sebebiyle hasarsız, korunaklı olarak ve iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi, iade kargo ücreti ödenmemesi halinde kargo bedelinin ürün iade bedelinden düşülerek ödeme iadesi yapılmasını kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 7 – SİPARİŞ / ÖDEME PROSEDÜRÜ

SİPARİŞ:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği e-posta adresi ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede, özellikte ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel en geç 15 (on beş gün) içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

ÖDEME:

www.sisedunyasi.com ’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale (EFT) ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı, satıcının banka hesabına havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8 – SEVKİYAT / TESLİMAT PROSEDÜRÜ

SEVKİYAT:

Ödeme alınmasını takiben sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, belirlenen sipariş paketleme süresini takiben ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

TESLİMAT:

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş ödeme onayını takiben stoklu ürünlerde 3 (üç) iş günü, stok dışı veya sipariş üzerine tedarik edilen ürünlerde 30 (otuz) gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilebilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde uzama olabilir. Bu süre uzamasından dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine sisedunyasi@sisedunyasi.com adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir. Satıcı, paketlediği ürünü kargo şubesine/yetkilisine faturası ile teslim etmekle yükümlüdür, kargoya teslim etmesini takiben ürünün hasarsız ve eksiksiz tesliminden yasal olarak kargo firması sorumludur.

Zarar görmüş paket durumunda; Kolisi/Kutusu zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine Alıcı tarafından hasar tutanağı tutturulmak zorunluluğundadır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin ürünü eksiksiz ve hasarsız olarak teslim ettiği görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur, kargo tesliminde hasar tutanağı tutulmayan kargolardan kargo şirketleri sorumluluk kabul etmemektedir. Kargo şirketine hasar tutanağı tutturmanız halinde, hasarlı ürün bedelini kargo şirketinden tazmin hakkınız olmaktadır. Paket kabul edilmemiş ve hasar tutanağı tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. 

 

MADDE 9 – ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜRÜ

ÜRÜN İADE:

Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmına, iade sebebini eksiksiz ve doğru şekilde yazdıktan sonra, imzalayarak ürün ile varsa hediyesi ile birlikte satıcıya göndermesi gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, siparişe özel renklendirilmiş ürün, siparişe özel baskı, desen, yazı yazılmış, boyanmış ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş, hediyesi açılmış, kullanılmış, vesaire şekildeki iade kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile, muhafazalı paketlenmiş olarak kırıksız, eksiksiz, hasarsız, kullanılmamış olarak ve iade kargo bedeli ödenmiş olarak yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma, eksilme ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, öncelikli olarak sisedunyasi@sisedunyasi.com adresine detaylıca yazılarak ve www.sisedunyasi.com’ da yer alan “İade Formu” eksiksiz doldurularak, müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte, iade kargo ödemesi yapılmış olarak alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de, satıcı tarafından sipariş verilen doğru ürün gönderimi yapılmış ise, sipariş faturanızda yazılı "Kargo bedeli hariç" olmak üzere, sadece ürün bedeli olarak iadesi alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. İade kargo bedeli alıcı tarafından ödenmeden iade edilmişse, kargo bedeli düşülerek ödeme iadesi gerçekleştirilir. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufunda olup, tek çekim ödemelerde 30-45 gün olabilmektedir.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

İade taleplerinizde lütfen daha hızlı yanıt alabilmeniz için, yukarıda yazılı olan yolu izleyiniz. Size "İade talebiniz onaylandı" başlıklı iletimiz geldiğinde, iade numarası, iade edilecek depo adresi, iade yapılacak kargo şubesi ve kargo için iade no bilgisi gelmeden, iade birimimizin onayı olmadan gönderilen ürünler kesinlikle teslim alınmamakta, adresinize geri gitmektedir. Lütfen iade prosedürlerine harfiyen uyunuz,  iade işlemleriniz daha hızlı ve sistemli neticelenmiş olacaktır.

 

MADDE 10 - GARANTİ

Her ürün grubu genelde cam ambalaj olması sebebiyle satıcının garanti sorumluluğu yoktur. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

 

MADDE 11 - GİZLİLİK

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle veri tabanımızda saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında e-tahsilat şirketi tarafından ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait 
e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya gönderilebilir.

 

MADDE 12 – UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…